Aptikta 1 500 metų kapavietė

Aptikta 1 500 metų kapavietė 2017 m. lapkričio 28 d.     Ak­me­nės ra­jo­ne, ne­to­li Kly­ko­lių kai­mo, ar­cheo­lo­gi­niuo­se ka­si­nė­ji­muo­se ap­tik­taŽINOTI DAUGIAU