Akmenės istorija XVI -XVIII a. Miestelio pradžios problema: pavadinimo kilmė; du ar vienas miestelis? – Dabikinės ir Akmenės santykis; XVIŽINOTI DAUGIAU