Akmenės miestelio steigimo dokumentas

Spread the love

Patvirtinimas ir leidimas Jonui Stankevičiui Bilevičiui įkurti Akmenės dvare miestelį . Žygimantas [Senasis], iš Dievo malonės ir t. t. Nuolankiai mūsų prašė Dirvėnų tijūnas ponas Jonas Stankevičius Bilevičius, kad leistume jo tėvoniniame dvare prie Akmenos [upelio], kurį jis turi Dirvėnų valsčiuje, miestelį steigti ir turgų rengti. Ir mums pranešė, kad arti šio dvaro nėra jokio mūsų [t. y. valdovo] miesto nei turgaus. Kadangi arti šio dvaro mūsų miestų ir turgų nėra, ir jokios žalos mūsų miestams iš to turgaus nebus, mes, iš savo malonės ir jam nuolankiai prašant taip įsakėme: leidome jam tame dvare prie Akmenos ir miestelį įkurti, ir turgų rengti. Ir kai jis tame dvare miestelį įkurs, ir atvažiuos pirkliai su druska arba kitomis prekėmis į tą miestelį, tuomet kiekvienas iš jų kaip nuo druskos, taip ir nuo kitų visokių prekių turi mums, valdovui, tame miestelyje pagal nuostatus muitą mokėti, o jis [Bilevičius] neturi į tai kištis. Išskyrus turguje nuo parduodamų prekių mokamas rinkliavas, tai turi likti pono Jono Stankevičiaus naudai. Ir tam davėme ponui Jonui šį mūsų raštą su mūsų antspaudu. Rašyta Krokuvoje, Viešpaties gimimo 1531 metais rugsėjo 14 dieną, indiktas 5. Tame dokumente yra karaliaus parašas. Michailo raštininko parašas.

Iš rusėnų kalbos vertė dr. Jonas Drungilas Vilnius, 2021-04-14

Akmenės miestelio steigimas 1531 m.
Akmenės miestelio steigimas 1531 m.


 

Связанные изображения: