Istorinis tyrimas

Spread the love

Akmenės istorija XVI -XVIII a.

  1. Miestelio pradžios problema: pavadinimo kilmė; du ar vienas miestelis? – Dabikinės ir Akmenės santykis; XVI a. antrosios pusės miestelio urbanistinė struktūra, amatai, prekyba.
  2. Akmenė kaip pasienio zonos punktas tarp Livonijos ir Šiaurės Lietuvos, šiuo atveju atliekant miestelėnų asmenvardžių analizę.
  3. Šiaurės karo atspindžiai Akmenėje: pabandyti surasti daugiau istorinės medžiagos apie iki šiol menkai žinomus LIetuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės įtvirtinimus Akmenėje ir čia 1705 m. vykusias kovas su švedų kariuomene.
  4. 4. Savivaldaus miesto atributai: detaliau išanalizuoti Magdeburgo teisių suteikimą Akmenei 1792 m., aptariant pačią privilegiją, miesto herbą, devizą, kuo jie išskirtini kitų miestelių gavusių šias savivaldaus miesto teises LDK kontekste.

 

 

Renkamos lėšos – 2000 Eur.

Surinkta – 0 Eur.

Связанные изображения: