VšĮ “Akmenės istorijos muziejus” tęsia istorijas apie mūsų krašte rastus lobius. Šį kartąsupažindinsime su 1965 m. rastu Šiliškių lobiu.Apie anksčiau aprašytus irŽINOTI DAUGIAU

Akmenės istorija XVI -XVIII a. Miestelio pradžios problema: pavadinimo kilmė; du ar vienas miestelis? – Dabikinės ir Akmenės santykis; XVIŽINOTI DAUGIAU