ATRASKIME AKMENĖS ISTORIJĄ KARTU

Spread the love

2021.08. 25- 31: Jaunimo archeologinė stovykla ir turistinis maršrutas“ 

Akmenės kraštas mažai tyrinėtas archeologine prasme.  2017m- 2020m. VšĮ Akmenės istorijos muziejus surengtos archeologinės ekspedicijos atskleidė, kad čia yra dar daug nežinomų archeologijos paveldo paminklų, kurie siekia net V mūsų eros amžių. Turime surinkę daug kraštotyrinės informacijos, kurią dar turi ištirti specialistai. Į mūsų muziejaus rengiamus archeologinius žvalgymus nuolatos įtraukiami  vietos moksleiviai iš Papilės S.Daukanto gimnazijos, Akmenės ir Naujosios Akmenės gimnazijų. Jaunimas parodė didelį susidomėjimą ir mielai vyko į mūsų archeologinius žvalgymus.

    Bus atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai Akmenės rajone,  kuriuos vykdyti davė sutikimą archeologas dr. Gediminas Petrauskas (sutikimas pridedamas), bus  ieškoma spėjamo žiemgalių kapinyno pėdsakų. Tyrimų metu bus surengta jaunimo stovykla, kurios dalyviai bus Akmenės rajono ir kitų rajonų  mokyklų moksleiviai. Stovyklos metu bus supažindinama su Akmenės krašto archeologiniu paveldu, mokoma tyrimų metodikos pagrindų.  Visa tai, tikimasi, padės vietos jaunimui pažinti savo krašto istoriją ir paveldą.

Turistinis maršrutas po mūsų krašto piliakalnius, alkakalnius, muziejus bei lankytojų centrus (Kamanų rezervatas, Ventos regioninis parkas) padėtų garsinti mūsų kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Į kūrimo procesą būtų įtrauktas jaunimas, – stovyklos metu jie taptų pirmaisiais maršruto bandytojais ir tobulintojais. Nuotraukos ir vaizdo įrašai  iš ekspedicijos išplis po socialinius tinklus, nes jaunimas mėgsta aktyviai dalintis savo įspūdžiais. Gyva jaunimo patirtis, pažinimo džiaugsmas plistų ne tik po mūsų kraštą, bet ir visoje Lietuvoje. Tai populiarintų mūsų paveldą ir skatintų kitus patirti puikias akimirkas mūsų krašte. 

Turistinį maršrutą planuojama surišti su GPS koordinatėmis ir taip pateikti platesnę informaciją apie paveldo objektus. Dar viena iš technologinių naujienų būtų tai, kad įdiegtume QR kodus, kur būtų patalpinti vaizdo pasakojimai ir platesnė informacija lietuvių ir anglų kalbomis. 

Maršrutą sutiko parengti prof. dr. Vykintas Vaitkevičius.

Esant karantinui   ir esant susibūrimo ribojimams  – archeologiniai žvalgymai vyks,  jie bus transliuojami nuotoliniu būdu   – ne mažiau kaip 12 val.  tiesioginės transliacijos . Su Akmenės istorijos archeologiniu  paveldu,  su tyrimų metodikos pagrindais  jaunimas bus supažindinamas   virtualiai. Vyks tiesioginė diskusija su jaunimu.

Связанные изображения: