AKMENĖS HISTORY MUSEUM 2024

Informacija apie mūsų muziejų / AKMENĖS ISTORIJOS MUZIEJUS Skip to content
Spread the love

VšĮ "Akmenės istorijos muziejus"

VšĮ “Akmenės istorijos muziejus” įkurtas 2017-ų metų pradžioje. Aktyviai renkame kraštotyrinę informaciją, rengiame archeologines ekspedicijas, buriame kraštotyrininkus, rengdami susirinkimus. Jaunimą, kartu su istorijos mokytojais, įtraukiame į archeologijnes ekspedicijas. Esame subūrę didelę savanorių bendražygių komandą. Pastarųjų metų bėgyje pavyko sarasti daugiau nei 10 nežinomų senkapių bei kitų nežinomų paveldo vietų. Dalį jų pavyko įtraukti į saugomų teritorijų sąrašą. Kiekvienais metais įgyvendiname po keletą projektų, kurių dėka rengėme archeologines ekspedicijas, išleidome knygą, paženklinome Vegerių, Akmenės ir Klykolių sinagogų vietas. Rengiame konferencijas ir dalyvaujame partnerių konferencijose su pranešimais. Bendradarbiaujame su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Renavo dvaro sodyba, Pelėdiškių ąžuolu, Akmenės bendruomene, Jaunimo centru IVIDU, Geros valios fondu, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros paveldo depatrtamentu, kultūros centru Ukraina-Lietuva ir su daugeliu kitų organizacijų.
 

 

Tikslai

  • Eksponuoti muziejaus kolekcijas bei surinktą istorinį archyvinė medžiagą apie Akmenės kraštą bei Lietuvos istoriją.
  • Tirti senųjų Akmenės giminių geneologiją. Taip pat skatinti ir populiarinti geneologinį turizmą. 
  • Eksponuoti Akmenės krašto apyvokos ir puošmenų dalis.
  • Tyrinėti bei tvarkyti istorines vietas, atžymėti , atgaivinti jų istoriją , aprašant , pažymint atminties lentelėmis.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose, taip garsinant Akmenės kraštą ir jo istoriją.
  • Turėti savo archeologą ir turėti saugotojo statusą.
  • Užsiimti senovinių daiktų restauravimu. 
  • Pritraukti privačius kolekcionierius steigti savo ekspozicijas , kuriant didesnę vertę muziejaus ekspozicijai.

 

Связанные изображения: